Tra cứu

Các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Chọn thủ tục, đơn vị nộp
Nhập thông tin chung
Nhập thông tin tờ khai, thành phần HS
Nhập mã xác nhận
Nộp hồ sơ