Tra cứu

Các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính

Sở Giao thông vận tải

Chọn thủ tục, đơn vị nộp
Nhập thông tin chung
Nhập thông tin tờ khai, thành phần HS
Nhập mã xác nhận
Nộp hồ sơ