Tra cứu

CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chọn thủ tục, đơn vị nộp
Nhập thông tin chung
Nhập thông tin tờ khai, thành phần HS
Nhập mã xác nhận
Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại

Từ ngày 15/07/2020, để truy cập phần mềm một cửa dùng chung của Tỉnh Vĩnh Phúc, người dùng truy cập theo địa chỉ: https://motcua.vinhphuc.gov.vn/dvc.